LO Stats kartellkonferanse samler hvert år i november (uke 47) rundt 200 tillitsvalgte, innledere, gjester og presse på Pers hotell på Gol. Konferansen har tradisjonelt vært et ”tenkeloft” der nye ideer lanseres. Samtidig har LO Stat lagt vekt på at kartellkonferansen skal invitere til en politisk samtale preget av stor takhøyde. Konferansen er beskrevet som en av de viktigste i det politiske ordskiftet i Norge.

Planleggingen av årets konferanse startet kort tid etter at LO Stat-ledereren hadde ønsket deltakerne på fjorårets konferanse vel hjem. Men det er likevel slik at det er nok gjøre fram mot konferanseåpning den 20. november.

- Og sånn vil vi ha det. Kartellkonferansen skal være dagsaktuell og vi ønsker at deltakerne skal føle at de er med på et politisk verksted, sier Aas.