Også Finn Olav Haga (NTL) er nyvalgt i LO Stat. Han går inn som sekretær etter Dag Westhrin, som i likhet med Gran blir pensjonist.

- Jeg er glad for tilliten fra representantskapet og ser fram til å lede LO Stat de neste fire årene. Jeg er sikker på at valgkomiteen har satt sammen et lag som er godt rustet til å møte de oppgavene og utfordringene LO Stat står overfor, sier LO Stat-leder Egil André Aas. 

Tillitsvalgte i LO Stat 2020-2024:

Leder: Egil Andre Aas, NOF (gjenvalg)
Nestleder: Lise Olsen, NTL (gjenvalg)
Nestleder: Henriette Jevnaker, Fagforbundet (ny)
Sekretær: Sissel Hallem, HK (gjenvalg)
Sekretær: Vibecke Solhaug, NTL (gjenvalg)
Sekretær: Renee Rasmussen, Creo (gjenvalg)
Sekretær: Finn Olav Haga, NTL (ny)
Sekretær: Mona Fagerheim, Fagforbundet (gjenvalg)

Distriktssekretærer (alle gjenvalgt):

Troms og Finnmark: Anne Birgit Nilsen, NTL
Nordland: Ann-Kristin Moldjord, Fagforbundet
Trøndelag, Møre og Romsdal: Lars Buenget Børseth, NAF
Vestland: Merethe Engstrøm, NTL
Agder og Rogaland: Odd-Helge Henriksen, Fagforbundet
Vestfold og Telemark, Vest-Viken, Øst-Viken: Vidar-Lorang Larsen, Fagforbundet
Innlandet, Oslo og Omegn: Arild Kjempekjenn; NJF

Henriette Jevnaker. Foto: FagforbundetHenriette Jevnaker, Fagforbundet blir ny nestlederFinn Olav Haga, NTL
Finn Olav Haga, NTL  blir ny sekretær.