Det ble gjenvalg for alle som hadde sagt ja til det. Den eneste plassen det var kamp om var vervet som distriktssekretær i Buskerud, Østfold, Vestfold og Telemark, der Harald Lund går av for aldersgrensen. Der endte kampvoteringen mellom Dag Agledal og Vidar Lorang Larsen med at Vidar Lorang Larsen vant med stemmetallet 70-55. Ved hovedkontoret i Møllergata kommer Anniken Refseth og Dag Westhrin inn som nye LO Stat-sekretærer etter Kari Kjerkol og Tor Jørgen Lindahl.

Valgene i LO Stat:

Leder: Tone Rønoldtangen (gjenvalg).

Nestleder: Eivind Gran (gjenvalg).

 

LO Stat-sekretærer:

Øystein Gudbrands (gjenvalg).

Randi Stensaker (gjenvalg).

Lise Olsen (gjenvalg).

Tone Sønsterud (gjenvalg. I permisjon).

Anniken Refseth (ny)

Dag Westhrin (ny)

 

Distriktssekretærer:

Troms og Finnmark: Synnøve Eide ( gjenvalg).

Nordland og Nord-Trøndelag: Mona Fagerheim (gjenvalg).

Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal: Lars Børseth (gjenvalg).

Hordaland og Sogn og Fjordane: Birgit Stav (gjenvalg).

Rogaland, Aust- og Vest Agder: Sigrun Torrissen. Odd Helge Henriksen, (Tiltrer når Torrisen går av med pensjon i 2013)

Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus: Jørund Hassel, (gjenvalg).

Telemark, Buskerud, Vest- og Østfold: Vidar Lorang Larsen (ny)

 

Arbeidsutvalget:

Leder: Tone Rønoldtangen                                      

Vara: Anniken Refseth

Nestleder: Eivind Gran                                            

Vara: Øystein Gudbrands

Medlemmer:            

John Leirvaag , NTL

Jan Davidsen, Fagforbundet

Odd Christian Øverland, Postkom

Kjell Atle Brunborg, NJF

FOs representant – avklares i desember

Egil André Aas, NOF

Geir Bjørkli, NFF

Varamedlemmer:   

Hans O. Felix, El & It

Anita K. Solhaug, NTL

Mette Nord, Fagforbundet

Gerd Øiahals, Postkom

Kontrollkomité:

Leder:                       

Torhild Hornslien, NTL

Medlemmer:           

Ingrid Myran - FO

Ivar Østrem – Fagforbundet

Reidunn Wahl – El & It

Nina Bergene – NFF

Gunnar Karlsen – NTL