"Den blåeste regjeringen Norge noensinne har hatt" topper ifølge Leirvaag lista over NTLs utfordringer i tida som kommer.

Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven, med flere midlertidige ansettelser og mer søndagsarbeid, peker ifølge Leirvaag mot en utvikling som forskyver maktbalansen i arbeidslivet til fordel for arbeidsgiverne, stikk i strid med trepartssamarbeidet.

Les hele saken på aktuell.no
Samleside: Alle sakene fra NTL-landsmøtet