Årsklassene fram til 1958 i staten er sikret 66 prosent av sluttlønn med en individuell garanti. Den fases ut på et tidspunkt og på grunn av levealdersjustering og indeksering blir resultatet at senere årsklasser vil ha problemer med å nå 66 prosent i pensjon.

- Vår innfallsvinkel er at regjeringen akkurat nå jobber med tilpasning av offentlig tjenestepensjon til ny folketrygd for yngre årsklasser. Da ville det være en forsømmelse å ikke gjøre vårt for å påvirke resultatet slik at pensjonsytelsene til alle våre medlemmer blir så god som mulig, sier Rønoldtangen.

Hun understreker at kravet om 66 prosent pensjon etter 30 års opptjening ligger fast. Men at virkeligheten er slik at årsklassene etter 1958 ikke vil oppnå dette. - Vi får en nettopensjon og ikke en bruttopensjon for disse årskullene. Vi er tillitsvalgte også for våre medlemmer som er født etter 1958, og jeg er sikker på at de forventer at vi gjør en jobb for dem. Derfor ønsker vi å komme i dialog og prosess nå, sier Rønoldtangen.

Hun er uenig med dem som sier at organisasjonene ikke så konsekvensene da de etter lange forhandlingsrunder våren 2009 kom i mål med et resultat.

- Vi har selvfølgelig vært klar over disse problemstillingene og har også kommunisert dem ut. Vi visste allerede i 2009 at vi hadde en jobb å gjøre  for å sikre alle våre medlemmer en god tjenestepensjon. Nå har vi muligheten til å se på disse spørsmålene, og da bør vi benytte den, sier LO Stat-lederen.

Hun vil ikke spekulere i hvordan partene kan sikre at resultatet blir slik LO Stat ønsker, men konstaterer at LO Stat er villig til å se på flere modeller.

- Det er ikke modellen i seg selv som er avgjørende, men å sikre at de offentlig ansatte skal få en rettferdig pensjon samtidig som vi sørger for en bærekraftig modell. Det tror jeg vi skal kunne oppnå, hvis alle parter bidrar, sier hun.