I 2016 inngikk staten en egen hovedtariffavtale med Akademikerne, som er ulik de avtalene LO Stat, YS Stat og Unio inngikk . Partene ble samtidig enig om å jobbe videre med detaljene i et nytt lønns- og forhandlingssystem , noe de har gjort siden oktober.

Partene ble enige om at prosjektet skulle utrede, ikke forhandle og at de primært skulle konsentrere seg om lønnssystemet. Det ble videre presisert at man ønsket en utredning om mulighetsrommet.

 I dag foreligger rapporten. Den skisserer ulike synspunkter på dette mulighetsrommet. 

Les rapporten: Et modernisert og forenklet lønns- og forhandlingssystem i staten (PDF, 1MB)

- Det er viktig å understreke at rapporten foreligger uten konklusjoner. Det ville vært helt feil, og dessuten umulig å oppnå, sier Egil André Aas.

- Rapporten er omfattende, men det må også sies at den nok bærer preg av at tiden som partene har hatt til disposisjon har vært knapp. Det har resultert i at flere forhold ikke er drøftet.  Konsekvensene av de ulike alternativene i rapporten er også mangelfulle, eller mangler helt. En evaluering av oppgjøret  i 2016, med to avtaler, er for eksempel ikke en del av rapporten, sier Aas.

Partene har avtalt at de kan forhandle om endringer i det nåværende lønnssystemet i mellomoppgjøret 2017. Om det blir tilfelle vet man ikke før staten legger fram sitt krav 30. mars.

- Vi får nesten vente på det før vi ser hva vi må forholde oss til, men det er vel ikke unaturlig at staten som arbeidsgiver ønsker å ta noen grep allerede i år. Ved hvert eneste oppgjør møter vi kravet om at mest mulig av lønnsdannelsen skal skje lokalt, og det er vel lite som tyder på at ikke dette skjer i år også.

- Vi mener fortsatt at hoveddelen av lønnsdannelsen skal skje i sentrale forhandlinger. Det har gitt en god fordelingseffekt. Vi ønsker å sikre alle våre medlemmer lønnsutvikling. Vi ønsker å rette opp skjevheter og ikke minst ønsker vi fortsatt å være flinkest på likelønn. All erfaring viser at det får vi ikke til hvis lønnsdannelsen skjer lokalt, sier han.

Aas påpeker at LO Stat aldri har sagt nei til å diskutere forenklinger, men slår samtidig fast at å skrote hele dagens avtale er ikke et alternativ.

- Det er helt sikkert forenklinger og forbedringer som kan gjøres i dagens avtale. Men det er nok også slik at det allerede er stor fleksibilitet som ikke tas i bruk i dagens avtale. Da blir det endring for endringens skyld. Det har aldri vært noen god idé, sier LO Stat-lederen.

For ytterligere kommentarer:

Egil André Aas, leder i LO Stat: 928 40 455
Stein Syrstad, informasjonssjef: 906 89 882