Er du ansatt i en virksomhet i innenfor staten eller Spekter og er medlem eller tillitsvalgt i ett av våre forbund, kan du søke om plass på våre kurs. Kursene gjennomføres både sentralt og lokalt. LO Stat dekker reise og opphold.

8. januar går søknadsfristen for kurset "Fagbevegelsen og samfunnet" ut. Kurset arrangeres på Sørmarka dagene 29. februar til 4. mars.

Kurset omfatter LO og LO Stat sin organisasjon og oppbygning. Deltakerne lærer om samfunns- og fagligpolitiske aktiviteter, mediehåndtering og opplysningsvirksomhet. En viktig del av kurset er å lære om den norske modellen og det sterke trepartssamarbeidet. Arbeidsmetode er innledninger, plenumsdiskusjoner og arbeid i grupper.

Her kan du lese mer om kurset og melde deg på:

Passer ikke den uka, er det mange muligheter resten av året. Her er en oversikt over kursene dette året. På den samme sida ligger det også en oversikt over kursene som arrangeres lokalt i regi av LO Stat.

Godt kursår!