- Vi har fått fullt gjennomslag i meklingen, konstaterer Lise Olsen, forhandlingsleder i LO Stat.

Like etter fristen kom Riksmeklerens skisse i meklingen for Avinor. Lise Olsen fikk ja fra sitt forhandlingsutvalg. Dermed blir det ingen streik ved lufthavnene.

Strid om pensjon er hovedårsaken til at lønnsoppgjøret havnet i mekling. Ansattes organisasjoner har i sine avtaler rett til å forhandle pensjon. Spekter og Avinor har gjennom hele lønnsoppgjøret krevd fullmakt til ensidig å endre ansattes pensjoner

- Vi er fornøyd med å komme i havn med en god avtale for våre medlemmer i Avinor. Det er avgjørende for oss at vi kom til enighet om pensjoner fremover, der streikeretten står fast, sier Lise Olsen.

Oppgjøret har en økonomisk ramme 2,4 prosent. Lønnsoppgjøret er på linje med resten av samfunnet.