- Regjeringen vil ikke ha høyere kvinnelønn, den vil bare prate om det. Det er helt åpenbart at dersom man skal få til et løft for lavlønnsdominerte kvinneyrker, så må det vedtas, sa Siv Jensen til NRK, og fikk skryt av likestillingsveteranen Berit Ås.

Jensen tok til orde for at regjeringen bør avsette en egen kvinnepott i det kommende lønnsoppgjøret.

- Det Siv Jensen ikke nevner, er det problematiske ved at politikerne griper inn og detaljstyrer et tariffoppgjør, sier Tone Rønoldtangen. - Vi har et velfungerende system der partene i arbeidslivet forhandler. Det skal vi fortsatt ha, og da kan ikke politikerne blande seg inn, sier hun.

Jensen foreslo det samme i Stortinget i fjor, der utdanning- og lavtlønnsgruppene skulle tilgodeses med en slik pott.

- Hun skal ha for at hun er opptatt av dette. Vi er glade for all drahjelp i likelønnsspørsmålet, men ser du dette forslaget i sammenheng med FrPs eget partiprogram, er det en drahjelp vi betakker oss for, sier Rønoldtangen.

- I partiprogrammet tas det til orde for større lokale lønnstillegg, mer individuell avlønning og at uorganiserte skal ha det samme som partene forhandler fram. Blir dette gjennomført vil ulikhetene mellom kvinner og menn øke, ikke minke, mener Rønoldtangen.

Hun peker på at forskjellene i staten er mindre enn i privat sektor, og er sikker på at en av årsakene til det er sentrale tariffoppgjør og sterke føringer på det som overføres lokalt.

- Det vil ikke føre noe godt med seg å innføre Jensens modell. Tvert i mot, sier Rønoldtangen.