Fellesforbundets leder Arve Bakke er spesielt glad for at kravet om betalt to ukers pappapermisjon er innfridd.

- Selv om loven gir rett til fri, har det ikke vært med lønn. Mens de ansatte i hele offentlig sektor og deler av privat har hatt en betalt ordning, har de fleste av våre medlemmer ikke hatt denne retten. Dette har vært en stor urettferdighet som vi nå har fått bort.

- Vi har fått på plass at innleide fra vikarbyråer sikres samme vilkår som ansatte i innleiebedrift og omfattes av Fellesforbundets overenskomster. De innleide skal ha vilkår som om de er ansatt i innleiebedriften. Bestemmelsen betyr også at vikarbyråene kan bli omfattet av Fellesforbundets ordinære overenskomster.

Ifølge Fellesforbundets nettside er dette hovedinnholdet i meklingsforslaget:
 

•Det gis et generelt lønnstillegg til alle på kroner 1,25 i timen.
•Minstelønnssatsene og skift- og turnustilleggene heves.
•Det gir et ekstra løft for lønnssatsene i teko-industrien.
•Kravet om 14 dagers lønnet pappapermisjon er innfridd.
•Også kravet om at innleide vikarer fra vikarbyråer skal være omfattet av tariffavtalen som gjelder i bedriften som leier dem inn skal være innfridd.
•Det er også oppnådd enighet om en arbeidstidsordning for folk som jobber offshore som sikrer full kompensasjon ved avtalt eller pålagt 2-4-rotasjon (dvs to uker på jobb offshore og fire uker fri).
•Meklingsforslaget bekrefter også enigheten som ble oppnådd underveis om at ansatte innen de såkalte ISO-fagene som jobber offshore, heretter skal omfattes av verkstedoverenskomsten.
•Nattilleggene offshore heves.
•Ordningen med korte velferdspermisjoner skal heretter også gjelde ved tannlegebesøk.

Fellesforbundet krevde også at ordningen med allmenngjøring måtte forenkles, blant annet ved at dagens omfattende krav om dokumentasjon for at sosial dumping foregår måtte lempes på. På dette feltet har partene bare kommet stykke på vei. Her heter det at man er enige om å arbeide for en mer partsstyrt allmenngjøringsordning.