Fellesforbundet har fått gjennomslag for en utredning av tjenestepensjonsordninger. Oppgjøret gir et generelt tillegg til alle på kr 0,75 per time, og ekstra løft for lønnssatser på teko-området på 1,25 per time.

- Det var viktig for oss å få gjennomslag for en utredning av tjenestepensjonsordninger. Utredningen vil også gå på arbeidstakernes medbestemmelsesrett over plassering og forvaltning av pensjonsmidlene, sier leder i Fellesforbundet, Arve Bakke. 

 Her er de viktigste resultatene i oppgjøret om Industrioverenskomsten:

 • Partene er enige om å utrede tjenestepensjonsordninger som gir arbeidstakerne medbestemmelsesrett over pensjonen, ivaretakelse av pensjonsopptjening ved jobbskifte med mer
 • Et generelt tillegg til alle på kr 0,75
 • Ekstra tillegg for Teko på kr 1,25
 • Tariffesting av 2-4 rotasjon offshore
 • Økning av offshoretillegget med kr 3,- i år + kr 2,- neste år
 • Videreføring av rammeavtalen for innarbeidingsordninger
 • Økning av satsene i overenskomsten!
 • Bestemmelse som styrker ufaglærtes mulighet til å ta fagbrev
 • Bestemmelse som legger til rette for styrket opplæring  i språk, sikkerhetskunnskap og arbeidskultur for arbeidsinnvandrere
 • Sterke forpliktelser fra regjeringen om fagopplæring og om norskopplæring for arbeidsinnvandrere
 • Matpengesatsen er økt til kr 78,50
 •