Rapporten viser at lønnsveksten fra 2020 til 2021 i industrien samlet i NHO-området foreløpig er beregnet til 3 prosent, mens frontfagsrammen ble anslått til 2,7 prosent ved mellomoppgjøret i 2021. Årslønnsveksten er foreløpig beregnet til 2¾ prosent for industriarbeidere og til 3¼ prosent for industrifunksjonærer i NHO-bedrifter.
Årslønnsveksten fra 2020 til 2021 er foreløpig beregnet til 4¾ prosent i Virke-bedrifter i varehandelen, 4 prosent i finanstjenester, 2,9 prosent i Spekter-bedrifter utenom helseforetakene, 3½ prosent i helseforetakene, 2,8 prosent for ansatte i staten og 2,7 prosent for ansatte i kommunene.
 
- TBU-tallene understreker bare det jeg har sagt tidligere: årets tariffoppgjør kommer til å bli svært utfordrende. Samtidig kunne dette vært verre. Totalt sett er ikke dette et voldsomt strekk i laget, sier Egil André Aas, leder i LO Stat.
Mange av våre medlemmer har opplevd reduksjon i kjøpekrafta ved de siste oppgjørene, og vi befinner oss i tillegg i en helt spesiell situasjon med høy prisstigning, der spesielt strømprisene har økt mye og slår ut på folks økonomi, legger han til.
 
- Vi har ambisjoner for dette oppgjøret, der reallønnsvekst er et hovedkrav. Jeg tror likevel det er det er smart å ikke ta av midt i februar. Til det er det fortsatt for mange ukjente faktorer. Nå skal vi bruke tid på å analysere tallene grundigere, og sammen med forbundene våre utarbeide det som blir vårt endelige krav, sier Aas.
 
- Så må vi heller ikke glemme at vi går inn i et hovedoppgjør, og har andre utfordringer enn bare lønn. Både i staten og Spekter-området.
 
- De som snakker om at Frontfaget har mistet sin legitimitet tar feil. Holden-utvalget slo fast at det innenfor frontfagets ramme skal være mulig å kompensere for etterslep i lønn. Dette er noe jeg jeg forholder meg til.
Men frontfagsmodellen krever disiplin fra alle parter. TBU-tallene viser nok en gang at det er spesielt en gruppe som ikke har magemål: Det kan virke som om finansnæringa rett og slett har fristilt seg selv fra modellen. Dette er en utvikling vi har sett over tid, og det må ta slutt, sier Aas.