Denne uka møtes partene flere ganger og LO Stats forhandlingsutvalg, som består av forhanndlingsledelsen og berørte forbund, må belage seg på daglige møter. I denne fasen består forhandlingene utsjekk og diskusjoner om tekst, som det naturlig nok er mye av når hele hovedtariffavtalen er gjenstand for forhandlinger.

De økonomiske kravene legges på bordet senere i forhandlingsløpet. Forhandlingsfristen er 30. april ved midnatt.

Her kan du lese om noen av kravene LO Stat har lagt fram:

Her kan du lese det første kravdokumentet fra LO Stat og Unio i sin helhet: