- Vi er svært skuffet over at forsvarsministeren ender opp med absolutt ingenting til den største gruppen ansatte, sier NTL-leder John Leirvaag.

NTL spilte tidlig inn til politisk ledelse hvilke store negative konsekvenser privatiseringen får for den enkelte, spesielt knyttet til pensjon.

- Dette har tydeligvis ikke gjort inntrykk på forsvarsministeren. De kaster trofaste, hardtarbeidende godt voksne damer på dør. Ine Eriksen Søreide viser ingen forståelse for det økonomiske tapet privatisering påfører den enkelte, sier John Leirvaag.

NTL er spesielt bekymret for ansatte som er fylt 55 år på overføringstidspunktet, som taper muligheten til å gå av på AFP. Departementet ser ut til å tro at de ansatte uten videre vil følge med oppgavene over til private firmaer, med betydelig dårligere betingelser. Denne beslutningen vil neppe bidra til dette.