NTL Forsvarets representantskapsmøte fikk et alvorlig bakteppe, da Forsvarsdepartementets avgjørelse om å fjerne Forsvarsbygg som leverandør av renholdstjenester til Forsvaret ble kjent.

NTL organiserer mange renholdere, og reaksjonene er kraftige etter å ha fått nyheten som fjerne jobbgrunnlaget for mellom 350 og 400 renholdere i Forsvarsbygg.

Les hele saken på mobil.aktuell.no