LO Stat-leder Tone Rønoldtangen sier at meklingen fortsetter som normalt fram mot fristen 25. mai ved midnatt.

- Det er bare Riksmekleren som kan kommentere det som skjer i meklingen, men vi jobber hardt for å finne en løsning, sier hun.

Et uttak på ca 4300 er rundt 10 prosent av LO Stat-forbundenes medlemmer i staten. Først og fremst er uttaket rettet mot arbeidsgiver, men selvfølgelig vil en eventuell streik merkes også blant publikum.

- Vi er uansett innstilt på å gi dispensasjoner for å unngå at liv og helse blir truet, sier hun.

- Tilbakemeldingene fra våre medlemmer er at de er motivert og klar hvis det blir nødvendig å streike, konstaterer hun.

 

Fase 1 Sted   Antall
       
Arbeids- og sosialdepartementet
Departementet Oslo Arbeids- og sosialdepartementet 44
NAV kontroll Oslo NAV kontroll Øst 6
  Trondheim NAV kontroll  Midt 2
  Tromsø NAV kontroll Nord 2
  Stavanger/Sola NAV kontroll Vest 3
  Oslo NAV Kontroll Forvaltning 5
  Oslo NAV registerkontroll Oslo 11
NAV Sentralt yrkessykdomskontor Oslo NAV Yrkessykdomskontor 7
NAV servicesenter Mo i Rana NAV servicesenter Mo i Rana 92
NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet Oslo NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet 289
NAV kontaktsenter Oslo NAV Kontaktsenter Oslo og Akershus 39
  Bergen NAV Kontaktsenter Hordaland 29
  Trondheim NAV Kontaktsenter Sør-Trøndelag 27
  Tromsø NAV Kontaktsenter Troms 19
  Stavanger NAV Kontaktsenter Rogaland 25
Direktoratet for arbeidstilsynet Trondheim Direktoratet for arbeidstilsynet 30
       
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Departementet Oslo Barne-, likestillings- og inkluderingsdep. 54
BUF-direktoratet Oslo BUF-direktoratet 50
Buf-regionskontor Oslo   14
  Trondheim   10
  Bergen   13
Buf-inntak, oppfølging og fosterhjem Stavanger   3
  Trondheim   23
  Tromsø   16
  Bergen   37
  Stavanger   28
IMDI Oslo IMDi Øst 68
  Bergen IMDi Vest 8
  Trondheim IMDi Midt-Norge 7
       
Finansdepartementet
Departementet Oslo Finansdepartementet 33
Direktoratet for økonomistyring (DFØ) Hamar Direktoratet for økonomistyring (DFØ) Hamar 14
Statistisk sentralbyrå Oslo Statistisk sentralbyrå Oslo 179
  Kongsvinger Statistisk sentralbyrå Kongsvinger 142
Skattedirektoratet Oslo Skattedirektoratet 41
Skattekontorene + SOL+Sentralskattekontoret for utenlandssaker Oslo Skatt Øst Oslo 250
  Oslo Skatt Øst SOL Oslo 16
  Hamar Skatt Øst Hamar 20
  Hamar Skatt Øst SOL Hamar 33
  Bergen Skatt vest Bergen 120
  Bergen Skatt vest SOL Bergen 13
  Leikanger Skatt vest Leikanger 5
  Leikanger Skatt vest SOL Leikanger 18
  Stavanger Skatt vest Stavanger 124
  Stavanger Skatt vest Sentralskattektr. for utenlandssaker 65
  Trondheim Skatt Midt-Norge Trondheim 74
  Trondheim Skatt Midt-Norge SOL Trondheim 13
  Steinkjer Skatt Midt-Norge Steinkjer 9
  Steinkjer Skatt Midt-Norge SOL Steinkjer 20
  Tromsø Skatt nord Tromsø 39
  Bodø Skatt nord Bodø 25
  Bodø Skatt nord SOL Bodø 19
  Kristiansand Skatt sør Kristiansand 14
  Kristiansand Skatt sør SOL Kristiansand 22
Skatteetatens IT og servicepartner (SITS) Oslo SITS avd Oslo 138
  Kristiansand SITS avd Kristiansand 2
  Stavanger SITS avd Stavanger 5
  Bergen SITS avd Bergen 3
  Trondheim SITS avd Trondheim 7
  Tromsø SITS avd Tromsø 1
  Hamar SITS avd Hamar 4
  Bodø SITS avd Bodø 3
Finanstilsynet Oslo Finanstilsynet 70
       
Forsvarsdepartementet
Departementet Oslo Forsvarsdepartementet 50
Regnskapsadministrasjon Bergen Forsvarets ledelse, FRA Regnskapsadm 28
       
Helse- og omsorgsdepartementet
Departementet Oslo Helse- og omsorgsdepartementet 23
       
Justis- og beredskapsdepartementet
Departementet Oslo Justisdepartementet 36
Politidirektoratet Oslo Politidirektoratet 21
Kriminalomsorgsdirektoratet Lillestrøm Kriminalomsorgdirektoratet KDI 12
  Horten Kriminalomsorgdirektoratet KDI 11
Kriminalomsorgen Bergen Bjørgvin 27
Domstolene Oslo Høyesterett 10
    Oslo tingrett 37
    Borgarting lagmannsrett 9
     Oslo Byfogdembete 9
       
Politi- og lensmannsetaten Oslo Oslo Politidistrikt 156
Politiets fellestjenester Oslo Politiets fellestjenester 32
  Oslo Namsfogden i Oslo 44
  Bergen Hordaland politidistrikt 3
  Stavanger Rogaland politidistrikt 35
  Trondheim Sør-Trøndelag politidistrikt 20
  Tromsø Troms politidistrikt 23
       
Klima- og miljødepartementet
Departementet Oslo Klima- og miljødepartementet 52
       
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Departementet Oslo Kommunal- og moderniseringsdepartementet 80
Statsbygg Oslo Statsbygg Hovedkontor Oslo 46
  Oslo Statsbygg Øst 36
  Stavanger/Bergen Statsbygg Vest 39
  Trondheim Statsbygg Midt-Norge 13
  Tromsø Statsbygg Nord 14
       
Kulturdepartementet
Departementet Oslo Kulturdepartementet 37
Oslo Bispedømme Oslo Oslo Bispedømme/ Oslo Domprosti 24
       
Kunnskapsdepartementet
Departementet Oslo Kunnskapsdepartementet 61
Universitetet Oslo Universitetet i Oslo 120
  Bergen Universitetet i Bergen 49
  Stavanger Universitetet i Stavanger 19
  Trondheim NTNU 124
  Tromsø Uit Norges Arktiske universitet 68
       
Landbruks- og matdepartementet
Departementet Oslo Landbruks- og matdepartementet 23
       
Nærings- og fiskeridepartementet
Departementet Oslo Nærings- og fiskeridepartementet 44
Fiskeridirektoratet Bergen Fiskeridirektoratet 39
NIFES Bergen NIFES 19
       
Olje- og energidepartementet      
Departementet Oslo Olje- og energidepartementet 15
       
Samferdselsdepartementet
Departementet Oslo Samferdselsdepartementet 22
Statens vegvesen Vegdirektoratet Oslo   107
  Bergen   1
  Stavanger   5
  Trondheim   3
  Tromsø   5
Statens vegvesen Vegavdelinger Oslo Statens vegvesen region Øst 49
  Bergen Statens vegvesen region Vest 46
  Stavanger Statens vegvesen region Vest 25
  Trondheim Statens vegvesen region Midt 43
  Tromsø Statens vegvesen region Nord 19
      4 335