Da var det nemlig oppstart på LO Stat og Universitetet i Bergens masterprogram. Lite visste nok initiativtakerne i LO Stat som for over 20 år siden tok initiativ til kursrekken i forvaltningspolitikk om hvor omfattende dette skulle bli. Det som begynte med ett kurs, har nå blitt til fem frittstående kurs - og nå altså masterprogrammet.

Masterprogrammet i organisering og reformer i offentlig sektor består av en kursdel og en oppgavedel (totalt 90 studiepoeng). Kursdelen er satt sammen av tre av de frittstående kursene (AORG660, 661 og 662 - 45 studiepoeng), og deltakerne følger kursene som del av toppskoleringen. Masterprogrammet gir til sammen 45 studiepoeng, og består av et semester med utvikling av masteroppgavens design, og to semestre med skriving av masteroppgave.

På litt over 20 år har snart 1000 studenter gjennomført kurs i regi av LO Stat og Universitetet i Bergen. Hovedsakelig er det tillitsvalgte som har tilegnet seg ny kunnskap og har dybdeforståelse om utfordringer, endringer og styring av offentlig sektor.

Og nå er det altså oppstart på et masterprogram, der 12 studenter har fått plass. De har foran seg et slitsomt løp når jobb, familie og utdanning skal kombineres. Men i det fjerne blinker altså en mastergrad.

Ved Universitetet i Bergen er det Dag Runar Jakobsen som har ansvaret for utdanningen, mens Mona Fagerheim holder tøylene på vegne av LO Stat.

Masterklasse i Bergen