Fjoråret ble avsluttet med nedskjæringer i fire forskningsinstitutter, og situasjonen oppleves som krevende for sektoren. NTL Forskingsinstitutter og leder Pål Kjærstad er bekymra.

Institutt for energiteknikk reduserer med inntil 20 årsverk, Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) reduserer med tre årsverk, NOFIMA reduserer med 24,6 årsverk og Norsk Institutt for kulturminneforskning (NIKU) reduserer med flere årsverk.
– Det er litt ulike årsaker til at disse fire sliter, men om rammevilkåra hadde vært bedre ville situasjonen også vært bedre, sier Kjærstad.
I snitt er 10 prosent av inntektene til forskningsinstituttene basisbevilgninger fra staten. Flere institutter har i tillegg forvaltningsoppdrag, som også bevilges fra statlige myndigheter. Inkluderes dette, utgjorde bevilgningene fra staten 16 prosent i 2012.

Les hele sakenpå aktuell.no