LO Stat-lederen er bekvem med løsningen som fikk Unio til å avslutte streiken. - En frivillig nemd er en grei måte å komme ut av dette på. Vi og Unio gjorde ulike vurderinger natt til 2. juni, da LO Stat og YS Stat avblåste streiken, og det var de i sin fulle rett til å gjøre. Nå er jeg glad for at alle statsansatte er tilbake på jobb, sier hun.

Men selv om streiken er over, kan ikke LO Stat og medlemsforbundene lene seg tilbake. Nå er det fullt kjør med presentasjon av resultatet landet rundt. Samtidig skal medlemmene motiveres til å si sitt om resultatet i uravstemning. Her er fristen for LO Stat 22. juni.

- Vi må innrømme at det er bekymringsfullt at deltagelsen har vært for lav ved de siste oppgjørene. Det utgjør et demokratisk problem. Min oppfordring er derfor at så mange som mulig leser igjennom materialet de får i disse dagene, og stemmer over resultatet. Det tar noen få minutter for medlemmene, men betyr masse for oss som har gjort jobben, konstaterer hun.