-Uansett hvor mange innvendinger kritikerne kommer med, så representerer ny nasjonal transportplan en historisk satsing på samferdsel i Norge, sier Gran.

Han peker på at det alltid vil være slik at et plandokument ikke er en fasit og at det fortsatt er langt fram før det kan klippes snorer på mange av de skisserte prosjektene.

-Men det legges opp til større aktivitet enn noen gang før. Miljøvennlig transport i byområdene, effektiv utbygging av de store transportkorridorene og en jernbanesatsing vi ikke har sett før i Norge, sier han.

I den ambisiøse langtidsplanen legges det opp til å bruke vel 311 milliarder kroner på veg, 168 milliarder kroner på jernbane, nær 9,23 milliard kroner på belønningsordningen og 19,4 milliarder kroner på kystformål i perioden 2014-2023.

Gran setter pris på at det signaliseres mer bruk av statlig plan for vegprosjekt . Dette er naturligvis en utfordring for lokaldemokratiet, men han mener at lokaldemokratiet av og til må akseptere at de ikke kan hindre utbygging av viktig veginfrastruktur.

-Vi tror også at våre berørte forbund støtter ideen om mer prosjektfinansiering av vegprosjekt, noe som gir mer forutsigbarhet, sier han.

-Vi vet samtidig at høyresiden i norsk politikk har mer sansen for ordningen med offentlig-privat samarbeid (OPS), der private firmaer skal finansiere, bygge og drifte veier. Dette er fordyrende og noe vi er i mot. Denne planen og de prosjektene som allerede er gjennomført de siste åtte årene, viser at den sittende regjeringen ser hvor viktig offentlig satsing på infrastruktur er, konstaterer han.