Masternes er leder av FLT Statens vegvesen og sitter i LO Stats styre. Flere lærlingeplasser er ett av hans hjertebarn, og han har ved en rekke anledninger tatt saken opp.

- Vi i FLT ble sjokkert da vi sjekket ståa i Statens Vegvesen. Hele den store virksomheten hadde på det tidspunktet en håndfull lærlinger. Det holder rett og slett ikke. Vi kommer til å slåss for at både privat og offentlig sektor skal bli flinkere til å opprette lærlingeplasser. Behovet er stort, konstaterer Masternes.

Det var derfor med tilfredshet han kunne høre Ap-toppene snakke om økt satsing på lærlinger under LO Stats tradisjonelle kartellkonferanse på Gol. Det er åpenbart at et gammelt FLT-krav nå har høy fokus i parti og regjering. Både partisekretær Raymond Johansen og helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre kommenterte lærlinger i sine innledninger.

- Vi vil stanse frafallet i videregående skoler. Det er verst for de som rammes, men det er også dyrt for samfunnet. Vi vil ha en økt satsing på lærlinger. I industri og næring, men også i offentlig sektor, sa Raymond Johansen.

- Dette er ord vi liker å høre, sier Masternes, men legger samtidig til at ord alene ikke vil gi nye lærlingeplasser. De må følges opp i handling. Og dette må følges opp av tillitsvalgte der ute i de enkelte virksomhetene.

- Og da må det ambisjoner til. Det bør være en selvfølge at virksomheter som leverer til staten og resten av offentlig sektor også bør forplikte seg til å ta inn lærlinger. Men også at offentlig sektor må levere på området. Helst hadde jeg sett at vi fikk et eget videregående fag som rettet seg direkte inn mot denne sektoren, kombinert med en sterkere satsing på lærlingeplasser, sier Masternes.