LO Stats representantskapsmøte avholdes hvert fjerde år. Her vedtas politikken for den neste fireårs-perioden, her gjøres vedtektsendringer, her godkjennes regnskap og årsmeldinger fra siste periode og her velges tillitsvalgte. Vanligvis skjer det på Gol i forbindelse med den tradisjonelle Kartellkonferansen.

Men slik blir det ikke i år. Pandemien setter en stopp for fysiske møter, og styret i LO Stat har derfor besluttet å dele representantskapet i to. Del 1 skjer digitalt i dag. Regnskap og årsmeldinger/årsberetninger skal godkjennes og valgene gjennomføres. Resten av representantskapet fullføres i november 2021, forhåpentligvis igjen på Pers hotell på Gol.

- Vi syns selvfølgelig det er leit at vi ikke kan gjennomføre et helt representantskap, der tillitsvalgte fra medlemsforbundene møttes fysisk til politisk verksted, men midt i en pandemi er det selvfølgelig uaktuelt, sier LO Stat-leder Egil André Aas. Han har for øvrig sagt ja til å stille til gjenvalg i en ny fireårsperiode.