Det var i oktober i fjor at partene ble enige om å utsette forhandlingene om nye særaldersgrenser i offentlig sektor.

Planen var at forhandlingene skulle startet opp igjen fredag 31. januar, men på grunn av statsrådskiftet i Arbeids- og sosialdepartementet, blir forhandlingene nok en gang utsatt.

Ny dato er 12. februar.