Særaldersgrenser er en nøtt i den nye pensjonsordningen ettersom ordningen legger opp til at det skal lønne seg å jobbe lenge. Dette er ikke mulig for de med særaldersgrenser, og dermed må det finnes egne løsninger for dette.

De uløste spørsmålene knyttet til særaldersgrenser er noe som henger igjen fra 2018, da man ble enige om ny offentlig  tjenestepensjon. Målet er å avgjøre hvordan pensjonen for de rundt 170.000 offentlig ansatte med særaldersgrense skal utformes slik at alle er sikret en god pensjon.

Gruppene som omfattes av disse forhandlingene er blant annet renholdere, fengselsbetjenter, helsefagarbeidere, brannkonstabler, sykepleier, politifolk, ambulansearbeidere, sykepleiere og militært personell.
 
Peggy Hessen Følsvik slo onsdag fast at forhandlingene blir utfordrende, men la til:
- Vi er alltid optimister når vi går inn i en forhandling, og har håp om å få til et godt resultat for medlemmene våre.