LO Stats sympati og solidaritet går til det ukrainske folket og den ukrainske fagbevegelse. LO Stat støtter det internasjonale samfunns omfattende sanksjoner mot Russland, og oppfordrer russisk fagbevegelse og sivilsamfunn til å jobbe for dialog og fred på basis av folkeretten.

Krigen medfører store ødeleggelser og tap av menneskeliv. Putins invasjon av Ukraina er et uttrykk for usminket og aggressiv imperialisme, hvor andre lands selvstendighet og interesser ikke anerkjennes som legitime. Den politiske ledelsen i Russland har satt freden og stabiliteten vi har oppnådd de siste 30 årene i Europa i fare.

Det ukrainske folket opplever en humanitær katastrofe, og vi ser allerede store flyktningstrømmer ut av Ukraina. Norske myndighet bør åpne for å ta mot et stort antall flyktninger fra Ukraina som kan søke beskyttelse i Norge. LO Stat vil også oppfordre alle til å være beredt til å støtte og hjelpe de ukrainske flyktningene som kommer.

I Norge bor det mange med bakgrunn fra både Ukraina og Russland. Det er viktig å huske at den jevne russer, enten de er bosatt i Russland eller i Norge, ikke har ansvar for det totalitære regimets handlinger. Det norske fellesskapet og samfunnet har et ansvar for å inkludere og ta vare på alle som bor og oppholder seg i landet. Eventuell hets eller trakassering av personer med bakgrunn fra Russland er uakseptabelt.

Mange av LO Stats medlemmer jobber i samfunnskritiske funksjoner, blant annet med samfunnssikkerhet og beredskap og i helse- og sosialsektoren. Disse vil berøres av flyktningkrisen og den nye sikkerhetspolitiske situasjonen. Vi vil oppfordre både ansatte, tillitsvalgte, arbeidsgivere og myndigheter til å samarbeide for å finne gode løsninger på utfordringene som kommer.

LO Stat vil bidra med økonomisk støtte for å avhjelpe den humanitære katastrofen og oppfordrer alle fagforbund, hovedsammenslutninger og enkeltpersoner til å gjøre det de kan for å bidra. LO Stat vil også oppfordre til at det gis all mulig støtte til de demokratiske kreftene internt i Russland hvor mange nå risikerer livet for å få slutt på krigen.