ANDERS HAUGE-ELTVIK / NTL-MAGASINET

Tariffoppgjøret i staten og Spekter starter ikke før utpå våren 2016, men LO Stats tariffkonferanser ble gjennomført i oktober-november.
I en rekke byer samlet tillitsvalgte seg for å diskutere utgangspunkt, ønsker og strategier foran hovedoppgjøret.

Viktig. Magnus Røkke, leder i NTL Universitetet i Nordland, og Glenn Reinholtsen, leder i lønnsutvalget i NTL Skatt Nord, var to av deltagerne på tariffkonferansen i Bodø. De synes slike konferanser er viktige.
– Vi er under omstilling på universitetet, men jeg tok meg tid til konferansen likevel. Ambisjonen er å få og gi noen innspill. Jeg har forhandla noen ganger lokalt, og har noen formeninger om hva som kan gjøres annerledes, sier Røkke.
– Som leder i lønnsutvalget er dette en viktig arena for å få og gi innspill, istemmer Reinholtsen, som poengterer at årets oppgjør må ta inn over seg situasjonen med nedgang i oljebransjen og stigende ledighet.

Press. De forventer et tøft oppgjør, med angrep på viktige prinsipper fra statens side.
– Jeg tror det er fare for en stor lokal pott, og et mindre generelt tillegg, med justeringsforhandlinger som er nesten ingenting. Og jeg forventer diskusjoner om de andre godene, sier Røkke.
Reinholtsen er heller ikke veldig optimistisk:
– Jeg tror ikke jeg vil gå så langt enda, men det er nok sannsynlig med et moderat eller lavt oppgjør. Og jeg er redd det blir en kamp for å få mye penger på det sentrale tillegget og diskusjoner om de andre godene, sier Reinholtsen.
Det synet deler også Røkke.
– Fellesbestemmelsene, med for eksempel arbeidstid eller beredskapsvakt er noe jeg forventer press på. Regjeringa har innført en arbeidsmiljølov som hovedtariffavtalen går utenpå, og jeg vedder penger på at de vil dytte hovedtariffavtalen nærmere arbeidsmiljøloven Da kan det bli mindre overtid og mer gjennomsnittsberegning, for eksempel.

Trynefaktor. Én ting de begge misliker er lokale forhandlinger.
– Utfra erfaringene, er en større pott sentralt mer rettferdig enn lokale potter. Da har det en tendens til å bli trynefaktor, sier Røkke.
Reinholtsen mener at om det først skal være lokale forhandlinger, må det være nok penger til at det er noen vits å gjennomføre dem.
– Om det blir satt av penger til lokale forhandlinger, bør potten være så stor at den forsvarer kostnaden og innsatsen som følger lokale forhandlinger. Når Skatt Nord samles i Tromsø for å gjennomføre lokale forhandlinger, koster det fort et par hundre tusen kroner. Om potten da er på 300 000 kroner, er vi allerede kommet forbi det punktet der det blir latterlig, sier han.
Røkke, som er i en prosess der to høyskoler skal fusjoneres med Universitetet i Nordland, er dette også et tema:
– For oss, som blir «verdens lengste universitet», med 80 mil mellom institusjonene, kommer disse kostnadene til å stige for oss også, sier han.

Forsvarskamp. LO Stat-sekretær Dag Westhrin holdt innledninger i Bodø, og engasjementet gikk både på pensjon og tariffspørsmål.
Den erfarne forhandleren har merket en holdningsendring i forhandlingene med staten de siste åra.
– Det er på mange måter en forsvarskamp vi har drevet med de siste åra. I staten har det vært ganske stor enighet mellom partene om å få til sosiale forbedringer i hovedtariffavtalen. Men de siste årene blir krav møtt med minst ett motkrav, som aldri er forbedringer, sier han.
Westhrin tror ikke spørsmålet om offentlig tjenestepensjon blir et tema i statsoppgjøret neste år.
– Det jeg tror kan skje, er at partene avtaler hvordan prosessen videre skal være. Om regjeringa presser fram reelle pensjonsforhandlinger tror jeg det blir et veldig komplisert oppgjør. Jeg tror forhandlingene tidligst kan komme i gang høsten 2016, og at regelverket tidligst kan være på plass fra 2018, sier han.