Moderniseringen av IKT-systemene i NAV avvikles som eget prosjekt, og legges inn under NAV, skriver VG.

Kompleksiteten i arbeidet er større enn NAV trodde, og nå skal kursen justeres for å sikre seg at man kommer i havn.

Leder Hanne Nordhaug i NTL NAV sier de støtter omorganiseringen, slik situasjonen er nå. Men hun påpeker at prosessen kunne hatt stor nytte av å involvere de ansatte mer.

– Vårt problem er at vi har hatt alt for lite medbestemmelse i moderniseringsprogrammet. Vi har vært for lite inne i prosjektene, og fått for lite informasjon. I slike prosjekter er det kjempeviktig med god forankring i hele organisasjonen, sier hun.

Les hele saken på aktuell.no