Dersom man fjerner de som ikke har bestemt seg i undersøkelsen så er det drøyt tre av fire som er mot å innføre direktivet. Undersøkelsen viser også at oppslutningen om enhetsportoen er stor i det norske folk. Hele 85 prosent mener vi må beholde enhetsportoen.

- Dersom vi skal sikre gode posttjenester til lik pris over hele landet må vi sørge for fortsatt rødgrønt flertall. Høyre og FrP har varslet at de vil innføre Postdirektivet, som de rødgrønne har reservert seg mot. Høyre og FrPs postpolitikk vil rasere dagens posttjenester, uttaler Odd Christian Øverland, forbundsleder i Postkom.

Undersøkelsen viser at det er flertall mot å innføre Postdirektivet i samtlige partier, så Høyre og FrP har ikke støtte hos egne medlemmer i denne saken. Kvinner er i størst grad motstandere av at Norge skal innføre direktivet.

- Dette gir oss stor motivasjon til å fortsette vår kamp mot postdirektivet. Det er tydelig at de som har satt seg inn i saken har forstått at innføringen vil føre til dyrere og dårligere posttjenester, spesielt i distriktene, sier Øverland.

En innføring av EUs tredje postdirektiv vil føre til at man risikerer å få en konkurrent til Posten Norge på den mest lukrative delen av markedet, som er Oslo-området. Det vil bety enorme økonomiske tap for Posten Norge, noe som vil gå utover service og tjenestetilbudet i resten av landet.

- Enhetsportoen er en viktig del av dagens postpolitikk. Dersom Norge innfører EUs postdirektiv vil enhetsportoen forsvinne. Det er derfor en bløff når Høyre og FrP sier de vil opprettholde enhetsportoen samtidig som de vil innføre et direktiv som fjerner grunnlaget for den. Vi i Postkom vil bruke dagene frem mot valget til å avsløre denne bløffen fra de blåblå, avslutter Øverland.

Undersøkelsen er gjennomført av NorgesBarometeret på oppdrag for Postkom. Undersøkelsen er gjennomført i juli 2013 med et landsrepresentativt utvalg på 1000.