Når Tone Rønoldtangen i dag går på talerstolen for å åpne representantskapet med sin innledningstale, så er det noe av det siste hun gjør som leder i LO Stat. Rønoldtangen blir pensjonist og torsdag skal hennes etterfølger velges. Det knytter seg stor spenning til hvem som overtar vervet. Valgkomiteen, som ledes av Jane Brekkhus Sæthre, får nok å gjøre de neste dagene.

Men før det skal mye skje. Tirsdag ettermiddag og kveld er satt av til representantskapsmøte, som er LO Stats versjon av et landsmøte. Onsdag og halve torsdagen går med til den tradisjonelle Kartellkonferansen, blant annet med Jonas Gahr Støre og Gerd Kristiansen på talerstolen, før representantskapet settes igjen. Også fredag formiddag er satt av til å få på vedtatt det som skal vedtas.

Du kan følge både representantskap og kartellkonferanse direkte via lostat.no