LO Stat-leder Tone Rønoldtangen konstaterer at det ikke uventet at Høyre fokuserer på skattelette i sitt programforslag. Litt mer uventet er det at skatteletteforslagene ikke er i nærheten av å være kostnadsberegnet.

-Akkurat det er litt overraskende fra et parti som er opptatt av å holde orden i regnskapene. Jeg ser fram til en nærmere konkretisering, og ikke minst hvordan skatteletten skal finansieres, sier Rønoldtangen.

 - Programforslaget ser pent ut med hjerter på glanset papir, men går du det etter i sømmene, finner du ut at mye er som før.

Hun mener at programmet byr på tradisjonell høyrepolitikk i ny innpakning.

- Programutkastet inneholder mange nye ord, men innholdet er stort sett det samme gamle: Konkurranseutsetting og privatisering. I helse, skole og NAV. Dette skal i følge programutkastet gi brukerne et bedre tilbud. Til tross for at erfaringer fra andre land sier det motsatte. Ord som frihet og fleksibilitet høres tilforlatelig ut, men Høyre sier lite om hva dette innebærer for folk flest, mener Rønoldtangen.

Hun kjenner også igjen Høyres gamle angrep på Arbeidsmiljøloven, og da spesielt arbeidstidsbestemmelsene.

- Et frislipp på dette området slår direkte inn i hverdagen til vanlige arbeidsfolk. Det er ikke slik i dag at det er voldsom mangel på fleksibilitet. LO Stat er for eksempel med på å legge til rette for mer fleksible ordninger, der de er godt begrunnet. Det vil vi fortsette med.

Hun finner også de tradisjonelle formuleringene om større bruk av midlertidige ansettelser og at Høyre vil legge til rette for at en større del av lønnsfastsettelsen i offentlig sektor skal skje gjennom lokale forhandlinger.

- Det siste får en sikker effekt, nemlig større forskjeller. Det vet vi. Det er gjennom store sentrale tillegg vi har klart å sikre offentlig ansatte en anstendig lønnsutvikling. Det er med på å gi motiverte ansatte som er viktig i den velferdsstaten som jeg noterer meg at Høyre nå påberoper seg eierskap til.