Forhandlingssystemet i Spekter er slik at partene lokalt har fått en frist til å bli enige. Skjærer forhandlingene seg, må LO Stat og Spekter trå til med bistandsforhandlinger. Blir det brudd i bistandsforhandlingene også gjøres det et siste forsøk i det som kalles fase 3, før Riksmekleren eventuelt må ta over.

NRK, Den Norske Opera & Ballett, Flytoget, CargoNet, Relacom, Geomatikk og Telemuseet er de som når dette skrives har gitt opp å komme til enighet.

- Til uka blir det gjennomført Fase 3-forhandlinger mellom LO Stat og Spekter for disse virksomhetene. Vi håper at oppgjørene kan landes i disse avsluttende forhandlingene, sier Eivind Gran, nestleder i LO Stat.