De minner samtidig virksomhetene om at endringene skal skje innenfor dagens avtaleverk. 
 
- Vi viser til at det i denne spesielle situasjonen, kan være behov for å endre arbeidsplaner raskere, jobbe andre tider på døgnet/uken og jobbe mer og annerledes enn ellers. Vi oppfordrer derfor de lokale parter om å finne hensiktsmessige avtaleløsninger basert på prinsippene i Hovedavtalen og innenfor rammene i lov- og avtaleverk, skriver de i brevet.
 
- LO Stat og Spekter mener det er viktigere enn noen gang at de lokale parter i fellesskap finner løsningene for den enkelte virksomhet. Dersom en av partene mener det er behov for det, er vi som sentrale parter klare til å bistå dere. Dere kan når som helst kontakte oss på vanlig måte for å få bistand i arbeidet med avtaleinngåelser, sies det i brevet.
 
Se hele brevet her (PDF, 61KB)