Tillitsvalgte på lokalt nivå havner ofte mellom barken og veden når de skal sjonglere mellom ledelse og ansattes ønsker og et komplisert regelverk for ordninger i skift- og turnus. Derfor er det behov for jevnlig påfyll.

23 engasjerte tillitsvalgte, både erfarne og nyvalgte, hadde meldt seg på kurset i skift- og turnus i Kristiansand  mandag 2 juni.

LO Stats distriktssekretær på Hamar, Jørund Hassel har blitt omreisende i temaet, og fikk ikke uventet mange spørsmål også denne gangen. Gode diskusjoner om en rekke problemstillinger endte med at de tillitsvalgte kunne dra hjem med ny kunnskap og gode verktøy som kan tas i bruk i tida framover.