Her er hele kjennelsen: (ekstern lenke)

http://www.regjeringen.no/upload/AD/publikasjoner/web-publikasjoner/2012/Rikslonnsnemndas_kjennelse_2012.pdf

Det var ikke uventet at dette ville bli slutningen i Rikslønnsnemda. Samtidig innebærer dette også at de av Unios medlemmer som var omfattet av streiken får virkningspunkt for det generelle tillegget fra den dagen streiken ble avsluttet (7. juni) og ikke 1. mai, som LO Stat, YS Stat og Akademikerne.

Streiken i staten ble for LO Stat og YS Stat sin del avsluttet 2. juni, etter å ha streiket i åtte dager. Medlemmene i Unio streiket videre i fem dager til. En del av løsningen for Unios del var en frivillig nemdbehandling i Rikslønnsnemnda. Og det er denne behandlingen som ble gjennomført tirsdag i denne uken.

- Resultatet kommer ikke som noen stor overraskelse. Dette er i tråd med tidligere praksis. Det ville vært svært oppsiktsvekkende hvis Rikslønnsnemda hadde gitt Unios medlemmer i staten noe mer enn det de andre hovedsammenslutningene fikk, sier LO Stats leder, Tone Rønoldtangen.

Rikslønnsnemda er en fast voldgiftsnemnd som oppnevnes for tre år av gangen. Dersom partene i en tvist ønsker å la konflikten løses ved frivillig lønnsnemnd, kan de benytte Rikslønnsnemnda. I statlig sektor skal nemnda ha syv medlemmer. Fem medlemmer som oppnevnes av Kongen for tre år, mens to utpekes av partene i den konkrete tvisten, ett medlem fra hver side. 

Men oppgjøret i staten er ikke sluttført med denne avgjørelsen. Det er avsatt 1,1 prosent til lokale forhandlinger på den enkelte virksomhet, men disse forhandlingene har stått på vent til Rikslønnsnemdas behandling.

- Nå er det bare å sette igang, slår Rønoldtangen fast.