Det er NTB som har skrevet artikkelen som i dag trykkes i aviser over hele landet. Den omhandler forbundsledere i LO som er inne i sin siste periode. Rønoldtangen (59) nevnes som en av disse. Dette stemmer ikke. LO Stats tillitsvalgte er tilknyttet Statens Pensjonskasse og omfattet av en særaldersgrense på 63 år. Det betyr at de ikke har den 60-årsgrensen for valgbarhet som flertallet av LOs forbundsledere og LO-ledelsen er underlagt. Det riktige er at tillitsvalgte i LO Stat har rett til å gå av ved 60 års alder, men først ved 63 års alder er det et krav at de må gi seg.

Tone Rønoldtangen har på forespørsel varslet valgkomiteen at hun ønsker gjenvalg som leder under representantskapet i LO Stat i midten av november i år.