429 ansatte i Nettbuss Drammen og Nettbuss Travel i samme by er i det første streikeuttaket fra LO Stat og de berørte forbundene. Skulle det bli konflikt vil streiken raskt bli trappet opp til også å omfatte andre byer.

I tillegg er det varslet konflikt i fire transportbedrifter som hører inn under transportoverenskomsten med NHO fra samme tidspunkt.

Her kan du lese mer om uttaket:

Transportarbeiderne, organisert i Transportarbeiderforbundet, Jernbaneforbundet og Fagforbundet er provosert over arbeidsgiversidens krav om å se bort fra formuleringen om at bussjåførene skal opp på gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. De mener kravet er et klart brudd på løfter fra tidligere oppgjør.

Beregninger viser at bussjåførene i snitt ligger så mye som 30.000 kroner etter industriarbeiderne i lønn.

- Dette blir en utfordrende meklingsinnspurt, men vi har selvfølgelig et mål om å bli enige, sier LO Stats forhandlingsleder Øystein Gudbrands.