"Kompetansetillegget" gis etter en større kartlegging, og er en del av det som ble avtalt i 2011 oppgjøret.

Ved flesteparten av sykehusene fikk man følgende uttelling: Med noen variasjoner ble det gitt 20.000 kroner for ett år, 10.000 for ½ år og 5.000 for 3 måneders etter- og videreutdanning.

Mange steder fikk også FOs klinikere 20.000.

- Vi er fornøyd med resultatet i helhet, sier Øystein Gudbrands i LO Stats Spekter-avdeling.

- Men vi er mindre fornøyd med at det var 14 sykehus hvor man ikke oppnådde enighet, legger Gudbrands til.

Resultatet etter en bistandsrunde ble at Spekter og sykehusene brukte styringsretten, og derfor ble siste tilbud som var gitt i de lokale forhandlingene også sluttresultatet.

- Dette er vi svært skuffet over. Det er vanskelig å tenke seg at vi kommer til å kjøre bistand på lokale forhandlinger som går i fredsplikt i framtida hvis styringsretten blir brukt på denne måten, sier Gudbrands.