Hovedtariffavtalen i staten (HTA) er selve «bibelen» for arbeidsgivere og tilsatte i staten. Den regulerer lønns- og arbeidsvilkår for de tilsatte, og er gjenstand for forhandlinger mellom partene ved hvert hovedoppgjør.

Men gjelder avtalen bare innenfor landets grenser? Det spørsmålet har vært gjenstand for langvarig uenighet mellom partene. Nå kommer det klarere retningslinjer for tjenestemennenes lønns- og arbeidsvilkår i utlandet. Og svaret på hovedspørsmålet er «ja», men ikke fullt ut.

En partsammensatt arbeidsgruppe ble i desember enig om noen grunnleggende retningslinjer, som skal følges av alle.

Et sentralt stridstema har vært om hvordan overtidsarbeid, som jo er svært vanlig ved utenlandsoppdrag, skal kompenseres. Nå blir det slik at det skal betales timelønn pluss 50 prosent for pålagt arbeid utover åtte timer i oppdrag som varer inntil en måned. Ved lengere oppdrag enn dette, skal det inngås en særskilt kontrakt mellom den enkelte arbeidstaker og arbeidsgiver.

LO Stat krevde også at arbeid utover 12 timer skal kompenseres med timelønn pluss 100 prosent. Det fikk de ikke gjennomslag for.

-Vi er tilfreds med at det nå er en felles forståelse av hvordan HTA skal gjelde i utlandet. Det er viktig. Samtidig skulle vi gjerne sett at vi fikk gjennomslag for 100-prosentkravet, men dit ville ikke staten denne gang, sier Tone Rønoldtangen, leder i LO Stat.

Staten tar sikte på å innføre retningslinjene i løpet av våren.