I regi av LO Bergen og Omland, møtte 10 foreiningar samt LO Stat. Telt blei rigga opp, bord og flagg for å setje fokus på kor viktig fagrøyrsla er her i landet.

Etter ein heller grå føremiddag – titta sola endeleg  fram. Kaffi, muffins og karamellar forsvann i eit høgt tempo. Kven som hadde med kaffi og muffins var ikkje viktig – her stod foreningane saman og prata med forbipasserande og oppfordra alle til å bruke stemmeretten sin til hausten.

- Det vart svært vellukka – mange blide folk tok seg  tid til å slå av ein prat og det vart mykje smil og latter. 

Her fekk me fram det viktige budskapet - at saman er me sterke, fortel LO Stats distriktssekretær Merethe Engstrøm. 

Fra fagbevegelsens dag i Bergen

Fra fagbevegelsens dag i Bergen

Fra fagbevegelsens dag i Bergen

Fra fagbevegelsens dag i Bergen

Fra fagbevegelsens dag i Bergen

Fra fagbevegelsens dag i Bergen