Rapporten bygger på spørreundersøkelser blant Norsk Tjenestemannslags lokale forhandlingsledere i det statlige tariffområdet. Dessuten er det trukket veksler på faktasett fra 2006 og 20014 for å se det nye forhandlingsregimet i relieff til det foregående. 

Hvordan løste man det å gå fra en felles forhandling med lokal pott, til to separate forhandlinger? Hvilke utfordringer var det som oppsto i kjølvannet av splittingen? Og hvilke grep ble gjort når det skulle forhandles under nye rammebetingelser.