Ifølge LO Stat-sekretæren betyr dette at så å si alle statlige arbeidsplasser får tidskabalen til å gå opp uten å måtte ty til unntak.

– At det er et såpass lite omfang av søknader er bra, det viser med tydelighet at loven er fleksibel nok for de aller fleste arbeidsgiverne, hevder Lise Olsen.

Les hele saken på aktuell.no