Tirsdag er selve maratondagen på LO-kongressen. Handlingsprogrammet staker ut kursen for LO de neste fire årene. For de 315 delegatene er dette dagen der det virkelig skapes politikk. Det skjer mot et bakteppe der 100.000 medlemmer i LO deltok i medlemsdebatten fra august til februar.

-Dette er demokrati på sitt aller beste. Når vi går ut herfra ved kongressens slutt på fredag, har vi sagt hvor vi som organisasjon vil. Og det er samtidig solid forankret. Det gir en trygghet og ikke minst er det et viktig styringsverktøy for den nye ledelsen, sier Aas.

Aas syns det er vanskelig å trekke fram noen enkeltsak som opptar han mer enn andre under kongressen.

-Det er et helhetsbilde. Men det er klart at LO er opptatt av å bekjempe arbeidsledigheten, av et trygt arbeidsliv der faste stillinger er regelen. Så vet vi også at vi har saker der det er uenighet, som for eksempel EØS og oljeboring i nord, men det er jo det som er poenget mitt. Nå tar vi disse sakene gjennom en demokratisk behandling, så forholder vi oss til det kongressen beslutter.

Han ser også fram til den faglig-politiske debatten på onsdag, med innledninger av Jonas Gahr Støre og Gerd Kristiansen.

-Torsdag er det valg. Og hvis man skal tro det man leser i media, så kan det bli kamp om noen av vervene?

-Det gjenstår jo å se. Det er lenge til torsdag, og vi har en valgkomité med mye dyktige folk, sier Aas med et smil.