Torgeir Aarvåg Stokke  ble ansatt i Fafo allerede i 1988 og var helt sentral i oppbyggingen av Fafo generelt, og instituttets forskning på fagbevegelse, trepartssamarbeidet og den nordiske modellen spesielt. Han hadde nær faglig kontakt med partene i norsk arbeidsliv og ble alltid lyttet til, skriver Fafo i sitt minneord.

- Dette kan vi skrive under på. Torgeir ga mange bidrag til LO Stats virksomhet, både sentralt og lokalt. Han var aldri vond å be når vi ba om hjelp. Spesielt som innleder på konferanser i regi av LO Stat, men også i andre sammenhenger, sier Rønoldtangen.

Les hele minneordet på Fafos nettsider.