Rett før helga ble de ansatte ved Brønnøysundregistrene innkalt til allmøte. Der fikk de vite at opptil 60 ansatte kan miste jobben de neste årene.
 
 - Dette er en direkte konsekvens av regjeringens flate ostehøvelkutt i staten de siste fire årene. Generelle rammekutt, helt uten prioriteringer. Nå er det ikke flere steder å kutte. Nå må det nedbemannes i stor skala for å kunne levere på regjeringens innsparingskrav.
 
Gjennom avbyråkratiserings- og effektivitetsreformen (ABE) har regjeringen kuttet over 10 milliarder i driftsbudsjettene til statlige virksomheter siden 2015. Og det er ikke slutt med det. I budsjettet foreslår regjeringen nye kutt på 0,5 prosent.
Disse kuttene kommer på toppen av andre kutt og innsparinger. For NAV vil kuttbehovet være nærmere 1 prosent i 2020.
 
På LO Stats landskonferanse i september fikk deltakerne høre vitnesbyrdene fra folk i første linje. Lengere behandlingstid i NAV, lavere bemanning i fengslene, et tollvesen som ikke får gjort alle oppgavene sine, og politi og domstoler som ikke klarer å levere. Det er nå gått så langt at Domstoladministrasjonen frykter for rettssikkerheten.
 
 - Lista er lengere. Tilbakemeldingene vi får er skremmende. En ting er kutt som går utover den daglige driften og som merkes blant brukerne. Noe annet og ganske underkommunisert, er at virksomhetene må omprioritere slik at planlegging- og utviklingsarbeid for framtida lider. Vi har fortsatt ikke sett de fulle følgene av dette. De kommer vi til å få i fanget i årene som kommer, er LO Stat-lederens spådom.
 
 - Vi ser et betydelig paradoks: Samfunnet blir mer komplekst, kravene til statlig og offentlig sektor for øvrig blir stadig større. Men denne regjeringen svekker, år etter år, staten som fellesskapets instrument. Får den sitte lenge nok blir vel statsbudsjettet også satt ut på anbud, sier en oppgitt Aas.