Hovedsammenslutningene i stat og kommune, sammen med Spekter, Virke og NHO, møtte i dag hos Robert Eriksson. Partene var invitert for å komme med sine innspill før Arbeids- og sosialdepartementet nå starter utredningen om ny tjenestepensjon for offentlig ansatte.

I enden av utredningsarbeidet skal det komme en rapport. Ut fra denne rapporten skal Eriksson avgjøre om det er grunnlag for å gå videre og invitere partene til forhandlinger om en tjenestepensjon for offentlig ansatte som er tilpasset pensjonsreformen.

- Møtet i dag viste at vi stort sett er enige om forutsetningene for utredningen som departementet setter i gang. Nå håper vi på en god prosess hvor vi som part blir lyttet til underveis, sier Tone Rønoldtangen, leder i LO Stat.

Rapporten skal være ferdig i november.

Les mer om LO Stat-lederens syn på utredningen på frifagbevegelse.no