- Dette er et budsjett med et ideologisk stempel. Jeg er ikke overrasket over at det ser slik ut, for dette lovte de da de tok over i 2013. De sa at de ville endre Norge. Det holder de på med, men ikke til gunst for folk flest, sier Rønoldtangen.

-Det er ikke lett å finne økonomer som mener at milliard-skatteletter til noen få kommer alle til gode. Tvert i mot. Pengene burde vært brukt til å få flere i arbeid og gode tjenester til folk flest. I dette budsjettforslaget legges det ikke akkurat til rette for det, mener hun.

Hun påpeker at regjeringen legger opp til mer privatisering i offentlig sektor og viser i den sammenheng til det som kan virke som en liten endring på området pensjon.

- I staten skal det nå legges en pensjonspremie på 12 prosent. Når dette kommer i tillegg til den egenandelen de statsansatte betaler fra før, betyr det at pensjonskostnadene regnskapsmessig øker, noe som igjen legger press på pensjonene i offentlig sektor.

-Det kan ikke tolkes som noe annet enn et angrep på bruttopensjonsordningen i staten. Samtidig øker det motivasjonen til mer privatisering, noe vi har sett i flere deler av offentlig sektor. For eksempel i Forsvaret og i kommunal sektor. Man sparer penger ved å kutte i pensjonsutgiftene. Det går naturligvis ut over de ansatte, sier hun.

Godt gjemt i budsjettforslaget kan man også se at studielånsrenta foreslås satt opp. Noe som rammer alle med studielån. Rønoldtangen mener dette er et nytt eksempel på at veldig mange må betale for festen til noen få.

Så noterer jeg meg at regjeringen skryter veldig av satsing på forsvar og samferdsel. Men faktum er at de fortsatt ikke gir nok til å finansiere langtidsplanen for Forsvaret og det ligger store uløste oppgaver på samferdsel.

-Hver krone som gis i skattelette til de rikeste kunne vært brukt på en bedre måte, mener Rønoldtangen.