Blant annet har kilometergodtgjørelsen for bruk av egen bil gjort et solid hopp, fra 4.48 kroner pr kilometer til 4.90.

Særavtalene for dekning av utgifter til reise både i og utenfor Norge forhandles mellom partene i staten hvert år. Det er ikke bare statsansatte som følger disse forhandlingene med stor interesse, siden satsene stort sett «plankes» også i andre sektorer.

Og avtalene som blir presentert i dag og gjelder fra nyttår viser at dyrtida og økte kostnader får innvirkning også for satsene i disse to avtalene. Der det tidligere har vært vrient å få til store økninger, har for eksempel kjøregodtgjørelsen nå gjort et solid sprang oppover.

- Vi mener jo at dagens sats har vært for lav, og det kan sikkert argumenteres for at økningen kunne vært enda større med dagens kostnadsbilde for bruk av egen bil, men et hopp på over 10 prosent har vi nok ikke sett før, sier Vibecke Solhaug, som har forhandlet på vegne av LO Stat.

Hun legger til at også kostsatsene for inn- og utland er regulert ganske bra opp. Noe som gjenspeiler at det er blitt dyrere både å reise og bo.

Reiseregulativet innland (PDF, 16KB)

Reiseregulativet utland med vedlegg (PDF, 103KB)