- Jeg er glad vi kom til en løsning, sier Øystein Gudbrands, delegasjonsleder for LO Stat.

- Dette er et resultat vi kan si oss fornøyd med, som sikrer våre medlemmer en lønnsutvikling på nivå med snittet i industrien, samt at vi har fått en løsning på dopauser, forteller Kjell Næss, delegasjonsleder for Norsk Jernbaneforbund.

Økonomisk løft.

Resultatet gir et generelt tillegg til alle per 1. april på kr. 4,- til alle og fra 1. juli 2016 gis et tillegg til alle på kr. 2,- som kompensasjon for endringer på Frikortbestemmelsen.

- Bussjåførene hadde en god lønnsutvikling noen år, men falt ned igjen. Vi har gått fra 98 prosent til 93,9 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Nå er vi tilbake på 97 prosent, og det er et positivt resultat, sier Kjell Næss.

Krevende mekling.

Han legger ikke skjul på at meklingen har vært krevende.

- Ansatte og arbeidsgiverne sto langt fra hverandre inn i meklingen. Vi har vært gjennom en krevende mekling. Vi hadde et kraftig mandat fra medlemmene om å jobbe for å sikre arbeidsforholdene i bransjen. Det mener jeg vi har fått til, sier Kjell Næss.

Økt helgetillegg.

Fra 1. april 2017 gis et reguleringstillegg til bussjåførene, dette kommer i tillegg til det generelle tillegget som gis i 2017. 

Tillegget for ubekvem arbeidstid på 40 % utvides til å gjelde fra kl. 06.00 lørdag og ut skiftdøgnet søndag. Dette innfases ved nye anbud. 

- Å kjøre kollektivt er framtida. Vi kjemper for en jobb det verdt å stå i. Vi kjemper for en jobb det er verdt å leve i. Summen av resultatet gjør hverdagen i bussbransjen bedre, sier Dag-Einar Sivertsen.

Mer til funksjonærene.

Renholdere, verksted og administrativt ansatte i Nettbuss får samme fagbrevtillegg som bussjåførene har i dag. Minstelønnsatsen for funksjonærer i Nettbuss ble hevet betraktelig.