De innledende forhandlingene mellom LO Stat og Spekter (A-delen) for over 50.000 ansatte er sluttført. Resultatet er et lønnsoppgjør på linje med LO-NHO, det såkalte frontfaget.

- Lønnsoppgjøret er på 2,4 prosent, og helt på linje med industrien, sier Eivind Gran, forhandlingsleder og nestleder i LO Stat.

LO Stat fikk i forhandlingene gjennomslag for tydeligere bestemmelser på likestilling, overvåking samt hjemmekontor.

Fortsatt pensjonsfloke

I forbindelse med lønnsoppgjøret i 2015 ønsket Spekter å endre pensjonsordning i kultursektoren på grunn av anstrengt økonomi i flere kulturinstitusjoner. LO Stat ønsker en trygg og forutsigbar pensjonsordning for ansatte i kultursektoren. Den skal være lik for kvinner og menn, og pensjonen skal vare livet ut. 

- Vi har hele veien vært villig til å være med på en dugnad, der risikoen deles mellom arbeidsgiver og ansatte. Vi har strukket oss 80 prosent, men Spekter står bom stille, sier Eivind Gran.

Forhandlinger om pensjoner i kultursektoren forblir dermed uløst. Striden gjør at det ikke blir forhandlinger på virksomhetene. LO Stat og Spekter vil avholde avsluttende forhandlinger i kultursektoren 14. april.

Protokoll fra A-delen, Spekter-oppgjøret 2016:

Om forhandlingene

A-delen gjelder for samtlige virksomheter i Spekter. A-delsforhandlingene danner grunnlaget for tarifforhandlinger på hver enkelt overenskomst (B-del). I B-delen regulerer lønns- og arbeidsvilkår i den enkelte virksomhet. Deretter går oppgjøret tilbake til LO Stat og Spekter (Fase 3). Kommer ikke partene til enighet går lønnsoppgjøret til mekling. I helseforetakene gjennomføres en egen landsomfattende forhandlingsrunde kalt A2.

Spekter er delt inn i 10 områder, og noen av dem har flere overenskomster. Slik er inndelingen: 
1. Orkestre og teatre, 2. Norges Bank, 3. Avinor, 4. Lovisenberg, 5. Nettbuss, 6. NRK, 7. NSB, 8. Posten, 9. Øvrige virksomheter, 10. Helseforetak

Frister for enighet

Frister for å komme til enighet i B-delsforhandlingene: 
Område 1: Avsluttende forhandlinger 14. april
Område 2: 29. april kl. 15.00
Område 3: 29. april kl. 15.00
Område 4: Avtales senere
Område 5: Ferdig
Område 6: 22. april kl. 15.00
Område 7: 29. april kl. 15.00
Område 8: 29. april kl. 15.00
Område 9: 3. mai kl. 15.00
Område 10: Avtales senere

Frister for bistand

Partene ute på virksomhetene kan be om bistand fra sentrale parter, hvis det ikke oppnås enighet.
Område 1: Avsluttende forhandlinger 14. april
Område 2: 22. april kl. 15.00
Område 3: 22. april kl. 15.00
Område 4: Avtales senere
Område 5: Ferdig
Område 6: 19. april kl. 15.00
Område 7: 22. april kl. 15.00
Område 8: 22. april kl. 15.00
Område 9: 26. april kl. 15.00
Område 10: Avtales senere

Forhandlingene foregår i Spekters lokaler på Majorstua i Oslo. Adressen er Sørkedalsveien 6.
Spekter-oppgjøret kan følges på: www.lostat.no, Twitter: @LO_stat og Facebook: LO Stat

Kontaktpersoner:

Eivind Gran, forhandlingsleder i LO Stat: 957 88 723
Kristian Brustad, kommunikasjonsrådgiver: 466 61 639