Resultatet innebærer at minstelønnssatsene økes betydelig. Spesialsykepleier/jordmor med 16 års ansiennitet vil være sikret et tillegg på minst 2,5 prosent.

– Dette er et økonomisk resultat på linje med resultatet i arbeidslivet for øvrig. I tillegg har vi fått en understreking av sykehusenes ansvar for å legge til rette for flere lærlinger og øke innsatsen for å øke andelen heltidsansatte. Det kan synes bagatellmessig, men det er viktig å legge til rette for at unge velger helsesektoren som framtidig arbeidsplass, sier, Odd Haldgeir Larsen, Fagforbundets forhandlingsleder.

- Dette er et lønnsoppgjør vi kan si oss fornøyd med. Jeg vil oppfordre alle medlemmer til å stemme i uravstemningen, fortsetter Eivind Gran, LO Stats forhandlingsleder.